Som første kommune i Sør-Troms undertegnet Harstad samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap i Troms.
- Målet er å gi de unge elevene en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. De skal lære ved å gjøre, sier leder for Ungt entreprenørskap i Troms, Liv Brandvoll.

- Samtidig gir samarbeidet lokalt arbeids- og næringsliv mulighet til å vise unge hvilke spennende jobbmuligheter som ligger i lokalmiljøet generelt, og i virksomheten spesielt, legger hun til. Brandvoll er glad for at avtalen med Harstad er på plass. Målet er at de andre kommunene i Sør-Troms skal komme med i programmet fra høsten 2020.  

Skape nytt i egen region

Elever fra Harstad – og spesielt Stangnes videregående skole, har hevdet seg svært godt gjennom årene i ungt entreprenørskap.
-Vi ønsker nå at også elever i grunnskolen skal få et innblikk i hvordan man jobber med entreprenørskap, bedriftsetablering og nyskaping. Vi håper at aktører i sjømatnæringa, energi og andre fremtidsrettede, lokale næringer bidrar til å få unge til å tenke nytt og til å skape verdier i egen region, sier Per-Åge Nygård, næringsrådgiver i Harstad kommune.

Strategisk planlagt

Samarbeidet har en varighet på tre år, med oppstart fra årsskiftet. Det skal ansettes en prosjektleder hos Ungt Entreprenørskap Troms, som i hovedsak skal jobbe med tidlig innsats og grunnskoleelever, i tillegg til utvalgte aktiviteter som gjelder videregående skole, blant annet gründeridol. Oppstarten er strategisk planlagt i forbindelse med fagfornyelsen i skolen som legger rette til rette for mer tverrfaglig læring, entreprenørskap og dybdelæring, som programmene til Ungt Entreprenørskap er et godt eksempel på.

Unik mulighet

- Med dette får det lokale næringslivet en unik mulighet til å komme i dialog med målgruppen elever i egen region. Samarbeidet gir lokalt arbeids- og næringsliv mulighet til å vise unge hvilke spennende jobbmuligheter som ligger i lokalmiljøet generelt og i virksomheten spesielt, sier kommunalsjef for oppvekst, Henry Andersen.

Avtalen mellom Ungt Entreprenørskap og kommunene i Sør-Troms er en del av tiltaksarbeidet for den regionale utviklingsplanen, Re:tenk, som er utarbeidet av regionrådet i samarbeid med alle kommunene i Sør-Troms. Målet er regional vekst og utvikling. Hele planen og status for tiltaksarbeidet finner du her: http://retenk.no/

Her kan du lese mer om Ungt Entreprenørskap Troms: https://www.ue.no/Troms