De siste månedene har Troms fylkestrafikk og Torghatten Buss hatt ett økende problem med ungdom som benytter bussen som oppholdssted. Det har vært mange tilfeller med bråk om bord, samt drikking, spying, hærverk, forsøpling og ordensforstyrrelser. Sjåfører og passasjerer opplever situasjonen som uholdbar, utrygg og ubehagelig. Troms fylkestrafikk og Torghatten Buss har den siste måneden inngått samarbeid med både politi, vekterselskap og natteravn om hyppige kontroller. Til tross for dette har vi ikke sett noe særlig bedring.

- Slik skal vi ikke ha det på våre offentlige bussruter. Derfor gjør vi nå en felles innsats slik at alle bussturene igjen blir trivelige for alle, sier ordfører Kari-Anne Opsal.

Det har allerede være gode samtaler mellom partene om hvordan man felles skal håndtere utfordringen.

  • Torghatten buss har sammen med Troms fylkestrafikk blitt enig om hvordan sjåførene skal håndtere uro og drikking om bord. Hærverk og ordensforstyrrelser vil bli anmeldt.
  • Politiet vil følge tettere opp slike tilfeller, og eksempelvis anmelde drikking på offentlig sted. De kan også ta i bruk video-opptakene fra bussene i sitt arbeid. Allerede har politiet vært i kontakt med flere foresatte etter å ha studert video-opptak fra busser der drikking og hærverk har foregått.
  • Kommunen stiller sitt hjelpemiddelapparat tilgjengelig for foreldre som trenger råd og veiledning. De som ønsker å snakke med noen i kommunen, kan ta kontakt med Familiens hus for mer informasjon.

-Det er viktig at foreldre snakker med barna sine om dette. Dette kan ikke bare være det offentliges ansvar. Vi trenger at alle bidrar til at busstilbudet er både attraktivt, trygt og godt for alle. Også ungdom må ta ansvar for dette. Både vi som kommune, Torghatten buss, Troms fylkestrafikk og politiet vil alle helst unngå å anmelde ungdom, sier Opsal.