Alle skoler og barnehager er stengt fra torsdag 12. mars klokken 18.00.  Barnehagene og skolene holder stengt til og med 19. april 2020. 

  • Barnehager gjenåpner fra 20. april
  • 27. april gjenåpner 1.– 4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste år.

Barn skal holdes hjemme fra skolen fra og med fredag 13. mars. Skolene vil etter beste evne gi opplæring til elevene som er hjemme. 

Vedtaket gjelder: 

  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Voksenopplæring
  • Barnehager
  • SFO 

Skolen kan likevel åpne for noen elever

Skoler skal sørge for tilbud til barn med foresatte i definerte kritiske samfunnsfunksjoner eller med virksomhetskritiske oppgaver, og barn med særlige behov.

Oppdatert liste over kritiske samfunnsfunksjoner finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

Oppdatert informasjon om hvilke barn som har tilbud på skolen og i SFO finner du her: https://www.udir.no/korona

Oppdatert informasjon om skole og SFO i Harstad kommune

Oppdatert informasjon om skole og SFO i Harstad kommune finner du her: https://www.harstad.kommune.no/skole.441927.no.html

Meldinger til foresatte

SMS-funksjonen i Visma Flyt skole ble gjenåpnet i forbindelse med stengingen av skolene. Foresatte og elever kan nå motta SMS fra de gamle numrene i tillegg til e-poster og meldinger i app. Vi har mottatt meldinger om at eposter fra Visma flyt til enkelte foresatte med adresser som slutter på @online.no, ikke kommer frem. Kontakt skolen dersom du ikke har fått informasjon på SMS eller e-post 12. eller 13. mars.