Høsten 2020 starter UiT Norges Arktiske Universitet opp samlingsbasert barnehagelærerutdanning i Harstad, Narvik og Finnsnes.

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er følgende stillinger ledige:

  • Totalt tre midlertidige stillinger som praksisveiledere knyttet til barnehagelærerutdanningen ved henholdsvis UiT Harstad, UiT Narvik og ved Studiesenteret Midt-Troms på Finnsnes.
  • Stillingene har størrelse på inntil 50%.

Tiltredelse så snart som mulig. Varighet frem til 30.06.2023.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Oppfølging av studenter i praksis
  • Rekruttering av flere praksisbarnehager i henholdsvis Narvik, Harstad og Finnsnes
  • Kvalitetssikring av nye praksisbarnehager
  • Kvalitetssikring av praksisopplæringen lokalt da praksis og campus er likeverdige læringsarenaer
  • Tilby administrativ og faglig støtte lokalt i praksisopplæringen
  • Bidra i undervisning

Les mer om krav og hvordan du kan søke her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/190681/praksisveileder-barnehagelaererutdanningen

Søknadsfrist: 3. september 2020.