Foreløpig ser det ut til å bli organisert slik:

  • 3 årlig samlingsbasert barnehagelærerutdanning
  • Heltidsstudie – organisert med samlinger
  • Minimum 15 studenter på hvert av studiestedene

Samlinger:

  • 4 ukesamlinger i Tromsø (2 høst – 2 vår)
  • 4 ukesamlinger på hvert av de 4 studiestedene med forelesning/seminar og studentaktive læringsformer
  • Inntil 2-3 uker organisert på nett. Individuelt/gruppe

Hver student vil da ha til sammen 8 ukesamlinger og 2-3 uker organisert på nett.

Du kan lese mer her: https://uit.no/utdanning/program/325667/barnehagelaerer_samlingsbasert_-_bachelor