Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, møtte i dag ordfører i Harstad kommune, Kari-Anne Opsal (Ap) for å signere en formell samarbeidsavtale.

– Det er veldig naturlig at en kommune og et universitet har en slik avtale, og vi har dette fra før med Kirkenes, Alta, Tromsø og Narvik. Avtalen er forpliktende for begge parter og våre studenter og ansatte er en del av Harstad, sier Husebekk.

Formålet med avtalen er å videreutvikle samarbeidet mellom Harstad kommune og UiT på måter som kan styrke begges evne til å utøve sitt samfunnsoppdrag, og bidra til gjensidig positiv utvikling for begge parter.

– Harstad kommune har allerede stor glede av å ha et universitetet i byen. Det er en stor berikelse for oss, og få lov til å være en universitetsby. Det gir oss kompetansearbeidsplasser og det gir muligheter for ungdommene i regionen. Denne avtalen gjør oss enda mer bevisst på rollen vi har som vertskapskommune for et universitet, sier Opsal.

Hovedavtalen har følgende delmål:

 • I fellesskap bidra til å videreutvikle og forsterke Harstads posisjon som en attraktiv by og vertskommune, samt UiTs rolle som landsdelens viktigste kompetanseinstitusjon.
 • Medvirke til rekruttering av tilstrekkelig og riktig kompetanse til nærings- og arbeidslivet i kommunen.
 • Medvirke til å styrke utdannings-, FoU- og innovasjonsaktiviteten ved UiT Harstad innenfor relevante områder for kommunens virksomhet.

Samarbeidet skal konkretiseres

Avtalen skal helt konkret se nærmere på disse mulighetene:

 • Lage en skisse for byfest. Etter en idé fra ordfører Opsal skal UiT og kommunen invitere alle avgangsstudentene til en felles fest ved semesterslutt 2022. Det skal merkes at Harstad er en universitetsby.
 • Sørge for skilting til UiT i Harstad.
 • Sørge for kommunal deltakelse ved alle oppstarter av samlingsstudier.
 • Skissere en plan for både praksisopphold og masteroppgaver.
 • Innlede samarbeid innen helseteknologi/velferdsteknologi.
 • Lage en plan for kvalitetssikring av praksis i Harstad under studiene for barnehagelærerstudenter, lærerstudenter og vernepleierstudenter.
 • Skissere en plan for rekrutteringstiltak for å demme opp for generasjonsskifte av lærerstaben i Harstad kommune.
 • Skissere en plan for utvikling av ny gjennomføringsmodell for lærerutdanning 1-7 i Harstad.
 • Vurdere mulighetene for å legge studieplasser for sjette års medisinerutdannelse til Harstad.
Signert avtale
Signert avtaleFOTO: TOMAS ROLLAND, UIT

Avtalen gjelder i fire år

Et sekretariat sammensatt av representanter fra UiT og Harstad kommune ivaretar samarbeidets løpende oppgaver. Avtalen gjelder for 5 år, fra juni 2021 til juni 2025.

UiT har allerede avtaler med vertskommunene Kirkenes, Alta, Tromsø og Narvik.