Hver onsdag kl 11.30 drar Harstad kommunes demenskoordinator, Marit Kristiansen på tur. Hun inviterer med seg demenssyke, pårørende og frivillige. Hun har 8 seter bil og kjører hjem til de som trenger transport og henter dem.

Så er det oppmøte i Folkeparken. Der står det flere frivillige og venter på at hun skal komme med bilen. De frivillige er en gjeng flotte damer som har et usedvanlig godt humør og godt hjerte. Så finner alle som trenger det en arm og holde i, eller noen å gå ved siden av.

Turen går innover i Folkeparken. Gruppen går noen ganger samlet, andre ganger er det slik at noen vil gå raskere og en lengre tur - og andre trenger lengere tid og vil gå en kortere tur. Lengde og tempo på turen legges derfor opp etter hver enkelt. Men mot slutten møtes alle for å drikke kaffe og spise litt sammen. Det blir ofte delt en god historie og latteren sitter som oftest løst.

Det er godt for alle å komme seg ut en tur. Natur og fellesskap er noe som gir mye glede for svært mange av oss. Folkeparken er et flott turområde med mange muligheter. Det er mange som benytter seg av den og derfor er det lett å treffe på kjente når man er på tur.

På våren endrer turgruppen løypen og legger turen til Stilen langs sjøen. Marit Kristiansen sender en stor takk til alle frivillige som stiller opp og bidrar til at mange demenssyke kan få seg en tur ut.

Dersom det er flere som vil være med oss på tur – demenssyke, pårørende eller frivillige hjelpere - så er det bare å ta kontakt med Marit Kristiansen på tlf 770 28548 eller send henne en e-post: marit.kristiansen@harstad.kommune.no