Barnehagens særpreg:
Tilrettelagte musikkaktiviteter for 0-6 åringer. Barnehagen har tett samarbeid med Harstad folkehøyskole..

Satsingsområde:
Utvikling av det kreative, frie og skapende mennesket.

Åpningstid:
07.30 - 16.30

Antall plasser/alder:
18 plasser
0-6 år