Kommunedirektørens delte  mandag ut Vågsfjordens perlepris 2021 - på Sørvik skole.

Gode kollegaer er gull verdt på en arbeidsplass. Ansatte i Harstad kommune kan hvert år nominere kollegaer som de mener fortjener en ekstra oppmerksomhet til Vågdfjordens perlepris. Det kan være en kollega som med sitt gode humør skaper trivsel og glede rundt seg, eller en som gjør noe positivt for miljøet på arbeidsplassen. 

«Vågsfjordens perlepris» ble mandag delt ut for 12. gang. Denne gang var 29 gode medarbeidere nominerte av kollegaer som setter stor pris på dem. Vanligvis er det ingen enkel jobb for juryen å plukke ut «verdens beste kollega», men denne gang var det nominasjon av en spesiell medarbeider som skilte seg ut.

Dette sier kollegaer om perleprisvinneren 2021.

 • En som vi kan stole fullt og fast på.
 • Alltid oppmerksom på andres behov, og strekker seg langt for fellesskapet.
 • Har en uvurderlig kompetanse på mange områder
 • Alltid har en positiv innstilling.
 • Finner ofte kloke løsninger som bidrar til gode resultater
 • Med sin rolige væremåte, klarer vår kollega å «ta ned» det hele, dersom noen strever med å takle seg selv eller å takle andre.
 • En kollega som berger båten når influensa eller magesyke herjer, og som selv sjelden eller aldri, er syk.
 • Meget sprek og har en sunn livsstil.
 • En brobygger i skole/hjem-arbeidet
 • Skolens filmregissør som dokumenterer det morsomme som skjer i fellesskapet
 • En god ambassadør for bygda si, med stor interesse for lokalhistorie, og som på fritida jobber med musikk knyttet til Gressholman og det som skjedde der.
 • En beskjeden kollega som ikke liker mye oppmerksomhet rundt egen person, og som gjerne tar på seg vakta på SFO, slik at andre kan får spise kake.
 • Ikke bare verdens beste kollega, men også elevenes gode venn.
 • Ble nominert første gang for 10 år siden, en god kollega da– og enda bedre nå.

For de som ikke har skjønt det enda: Verdens beste kollega er Trond Nicolaisen. Han har vært ansatt som skoleassistent i Harstad kommune i 19 år.  I tillegg til å være meget aktiv og sportsinteressert, er han med i bandet «Tomorrows outlook»

En overrasket Trond tok imot kunstverket signert Rita Lindberg.  Han tenkte at kommunedirektøren kanskje hadde tatt turen innom for å informere om kutt og nedskjæringer. 

Etter bekjentgjøringen av årets vinner, ønsket avdelingsleder Kirsti Hansen å si noen ord om sin kollega gjennom mange år: 

I skolesektoren, der man som arbeidstaker må ha så mange kvaliteter, innehar du så å si alle:  tålmodighet, stort hjerte, kunnskap om barn, kunnskap om lek og spill, teknisk innsikt, osv.  Du har alt det og mer til. Du gjør en forskjell, og for oss er du en diamant.  Mange ønsker seg deg i klasserommet, og du skulle vært klona. Vi er veldig glade for at du er akkurat her, hos oss.  SFO er en viktig arena, spesielt for utvikling av sosial kompetanse, for kreativitet og lek, og der har du realkompetanse så det holder. Du representere en viktig brikke i det å få hverdagen til å gå rundt.  Du er en viktig støttespiller for ungene; de har respekt for deg og for det du kommer med.