Tromsø har hatt en uheldig smitteutvikling av Covid-19 den siste uken, og flere har stilt spørsmål ved om Tromsø bør innlemmes i Harstad kommunes utvidede karantenebestemmelser. Vi har vurdert problemstillingen.

Ansatte og studenter i Helse – og omsorgstjenesten skal følge strenge smittevernrutiner og et forsterket system for testing for covid-19.  Harstad kommune anser i dag at dette er tilstrekkelig for å forebygge smittespredning til og i helseinstitusjoner via helsepersonell som har vært på reise til Tromsø. Det konkluderes derfor med at studenter og helsepersonell som har vært i Tromsø ikke ilegges karantene ved tilbakekomst. Kommunens vurdering sammenfaller dermed med vurdering foretatt av UNN.

Helsedirektoratets forbud for helsepersonell som jobber med pasientbehandling mot å reise til utlandet gjelder fortsatt. Dette forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

Følgende anbefalinger gjelder:

  1. Alle ansatte og studenter skal følge myndighetenes råd om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige
  1. Noen studenter kan oppleve det som både nødvendig og riktig å reise hjem i en helg eller til påskeferien. Da er det viktig å reise på en måte som gjør at man kan holde avstand til andre, og ellers følge rådene med hyppig og grundig håndvask. 
  1. Dersom du utvikler symptomer på luftveissykdom etter en slik reise, blir det ekstra viktig at man ikke går på jobb og ringer kommunens pandemitelefon for å få tatt en test; telefon 41571800.
  1. Dersom du skulle få symptomer på luftveissykdom når du oppholder deg i Tromsø må du holde deg i ro der til du er frisk. Kontakt Tromsø kommune for veiledning/ testing.