Gjennom Trivselsprogrammet trenes elever i 4.-10. trinn opp til å ta et ekstra ansvar for å få alle med i leken. Disse barna blir trivselsledere og jobber for å inkludere medelever i lek og aktivitet i skolegården. Programmet bidrar til økt og mer variert lek og aktivitet i skolegården, og reduserer konflikter blant elever. Trivselsprogrammet styrker det psykososiale miljøet ved blant annet å legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner.

På Harstad skole har vi valg av Trivselsledere to ganger i året. I hver periode er det ca 30 elever som får det ærefulle oppdraget.

Aktivitet og lek er viktig

Trivselsleder baserer sitt program på forskning som viser at fysisk aktivitet i skole og barnehage har en positiv virkning på barns og unges motoriske utvikling, innsats i skolefag og evne til sosialt samspill med andre barn. Barn som er fysisk aktive, har et bedre selvbilde enn barn som er lite fysisk aktive, og fysisk aktivitet i seg selv har en positiv betydning for barn og unges mentale helse. Gjennom Trivselsprogrammet benyttes aktiviteter og lek som verktøy for økt trivsel og for å styrke barnas læringsmiljø.

Skaper bedre skolemiljø

Undersøkelser gjennomført i samarbeid med selskapet DNV GL høsten 2016 og våren 2017 ved 67 skoler viser at Trivselsprogrammet bidrar til å skape bedre skolemiljø. Programmet gir i tillegg effekt for elever som innehar rollen som trivselsledere, ved at de blir tryggere på seg selv og vokser med rollen. Resultatene viser også at Trivselsprogrammet fører til redusert mobbing og mer arbeidsro i timene. Svarene understøttes av tilbakemeldinger fra ansvarlige for Trivselsprogrammet ved de ulike skolene. Trivselsleder er nå representert på skoler i hele Skandinavia og på Island.

Kulturkortet i Harstad

I Harstad er det disse avtalene som foreligger. Det arbeides med flere og bedre avtaler!

https://trivselsleder.no/kulturkortet/fordeler?f%5B0%5D=field_region%3A7&f%5B1%5D=field_place%3A45

Tl – dansene

Her kan du finne våre populære TL – danser!

https://trivselsleder.no/tl-dans