Mange har meldt seg til slik frivillig arbeid.  Vår jobb er å koble frivillige til de oppdragene som kommer. Dette er et samarbeid mellom Harstad kommune og Frivilligsentralen.

Allerede kjøres det mat til eldre som vil holde seg hjemme. Åtte frivillige kjører ut middag og lunsj til hjemmeboende som gjennom de kommunale aktivitetssentrene på Sama og i Kanebogen har bestilt maten.

Herlig oppdrag

- Dette er et herlig oppdrag og med glede stiller jeg opp med frivillig innsats, sier Helge Eriksen, kjent Harstad-profil.  Han kjører flere ganger i uka.

- Helge og sju andre gjør en flott innsats.  Jeg tror behovet for denne utkjøringa vil øke på i ukene fremover! Sier Ingeborg Skjervum.

Skjervum leder ei gruppe som skal organisere arbeidet med de frivillige. Den såkalte «Fiksegruppa» i korona-organiseringen i Harstad kommune.

- Vi har organisert oss slik at tre personer i første omgang skal håndtere de behovene som meldes inn på oppdragstelefonen vår, Frivilligsentralen koronahjelp 770 65890. – Så langt er vel 100 av de frivillige lagt inn i den gruppa som kan løse slike oppdrag. De har sagt de vil handle, kjøre varer, lufte bikkja og lignende. Vi regner med at oppdragene blir mange og den frivillige innsatsen omfattende, forteller Skjervum.  

– Nå har vi lagt løpet og bestemt hvordan vi skal pleie arbeidet med de frivillige og praktisk løse de behovene som meldes inn.  Det blir ei krevende tid, men sammen skal vi få dette til.

Telefonen åpner linjene 1. april.