Vi håper at alle tre tilfellene kan knyttes til det pågående smitteutbruddet, og vi jobber enda med å avklare smitteveien til to av tilfellene. Her skal vi teste spesifikke personer.

En av de smittede er en elev ved Harstad skole. Et trinn er tatt ut av skolen, og skolen er definert som rød i henhold til trafikklysmodellen til FHI.

Smittesituasjonen er ganske lik den vi hadde mandag. Situasjonen er enda uavklart, og vi jobber målrettet med smittesporingen.

Per tirsdag morgen er 174 personer i karantene.

I forrige uke ble 425 personer testet. Det er nest mest siden oppstarten. Mandag ble 126 personer testet. Det er nå mulig å bestille time for testing via vår nettside.