Arbeidslaget har gjennomført et trafikksikkerhetstiltak ved lekeplass/løkkebanen i Skrogveien.

Tre dagers hogst, 10 tonn flis til flisfyringsanlegget og 5 tonn ved til vedproduksjon.

Nå kan barna ferdes tryggere til og fra lekeplassen.