Fra mandag kl. 15 i dag er det tilbake til tidligere kjøremønster med nordgående trafikk langs Hagebyveien og sørgående langs Trondenesveien.

Ordningen med fri buss opphører også etter mandag.