Arbeidet starter opp i ferien, og er beregnet å være ferdig til høsten.
 
Avkjøringa for bussene til fylkesveien er forhåndsgodkjent av vegvesenet.