Skår er i dag kommunalsjef for personrettede tjenester i Arendal kommune. Det innebærer et stort og bredt ansvar hvor helse, omsorg, skole, barnehage og barnevern inngår. Hun har tidligere erfaring som helse- og omsorgssjef i Tvedestrand kommune, og fra ulike stillinger i Tromsø kommune. Hun er opprinnelig fra Kvæfjord kommune.

Tung erfaring og dokumenterte resultater
- Jeg er svært tilfreds med at Torill Skår ønsker å bli en del av lederlaget i Harstad kommune. Hun har tung erfaring og dokumenterte resultater fra blant annet 12 år i tilsvarende stilling i Arendal kommune. For Harstad kommune er det viktig at vi kan rekruttere ledere med erfaring og resultater fra øverste nivå i andre større organisasjoner. Det gir oss impulser utenfra, påfyll av ny energi og tilfører oss ny kompetanse. Det er avgjørende for at vi kunne gi gode tjenester, drifte effektivt og utvikle Harstad som kommune og samfunn, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

Torill Skår vil være på plass på rådhuset i Harstad i løpet av første halvdel av august.

Glad for tilliten
- Jeg er veldig glad for den tilliten jeg er vist ved å få tilbud om denne stillingen, sier Torill Skår. Jeg gleder meg til å bli kjent med Harstad kommune, mine nye kollegaer og tjenestene - og ikke minst til å komme hjem etter mange år borte.


Last ned foto av Torill Skår her.

Kontaktpersoner:

  • Påtroppende kommunalsjef Torill Skår, telefon 97191572
  • Kommunedirektør Hugo Thode Hansen, telefon 97789673