Drift- og utbyggingstjenesten holder for tiden på med å tømme steinfeller ved de kommunale avløpsanleggene.

Arbeidet vil foregå i uke 38 og 39.

Når arbeidet av tømming pågår vil det kunne oppleves sterk lukt, denne vil forsvinne når arbeidet er ferdig.