Tirsdag kveld fikk Harstad kommune beskjed om to nye positive koronatester tatt i Harstad. De smittede bor i Harstad, og vi anser at de to tilfellene kan ha en sammenheng. Ingen av dem har vært på reise. I alle de tidligere smittetilfellene i Harstad har vi sporet opp en sannsynlig smittevei til andre byer eller land. Det kan vi ikke i dette tilfellet, selv om vi jobber med et mulig utenlandsspor. Vi anser det som svært sannsynlig at vi har intern smitte i Harstad av ukjent omfang.

16 personer er definert som nærkontakter, og smittesporingsteamet jobber fortsatt med å kartlegge bevegelsene til de smittede. Nye nærkontakter kan komme til. Disse vil i så fall bli kontaktet av kommunen og testet. Alle nærkontakter er i karantene. Vi følger situasjonen nøye, og kommunen har hatt møte i kriseledelsen.

Vi har innført besøksrestriksjoner ved våre sykehjem og helsehuset i sju dager, til vi vet omfanget av smittesituasjonen. Vi er nå på nivå 2 av tre i vår plan for smitteverntiltak for sykehjemmene. Det vil si

  • Adgangskontroll, inngangsdør låses.
  • Besøk begrenses til x 1 per uke (ute) og x 1 per uke (inne)
  • 2 pårørende per beboer, de samme besøkende hver gang
  • Besøk må avtales på forhånd
  • Besøk utenfor institusjon er som hovedregel ikke ønskelig. Unntak kan gjøres, men planlagt aktivitet må vurderes ut ifra smitterisiko. Folkemengder må unngås og avstandsregler overholdes. Det kan pålegges karantene ved retur til institusjonen. Dette vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi har også innført møteromsprosedyrer i våre kommunale møterom slik at vi sikrer at vi følger nasjonale retningslinjer.

Politiske møter vil bli gjennomført som normalt, men med skjerpede smitteverntiltak.

Hvilke ytterligere tiltak som blir satt inn, vil avhenge av den videre smittesporingen og eventuelle nye positive tester. Men vi vil minne om de viktigste tiltakene generelt: avstand, begrense antall nærkontakter, holde seg hjemme dersom man er syk samt forebyggende hygienetiltak.