Alle barn har krav på å bli behandlet med respekt og omsorg. Jfr. Opplæringslovens § 9A. Denne prosedyren viser tiltak skolene i Harstad kommune har for å forebygge, avdekke og behandle saker om krenkende atferd. Den er forpliktende for skolenes personale og skal revideres ved behov og minst hvert andre år.

Vedlegg