Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye coronaviruset. All tilgjengelig informasjon om Corona-viruset finnes på folkehelseinstituttet sin nettside.

Planer

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter. Vi har en egen smittevern- og beredskapsplan for pandemier (verdensomspennende epidemier) og vi forbereder oss i henhold til denne.

Det er gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt og andre som trenger det.

Fare for at du er smittet?

Personer som utvikler tegn på lungebetennelse i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra Wuhan, eller andre områder der virusutbrudd er påvist, bør kontakte lege med tanke på coronavirus. Tegn på lungebetennelse kan være hoste, feber, brystsmerter, pustevansker. Informer legen om hvor og når du har vært på reise.

Dersom du mistenker at du kan være smittet med coronaviruset, så er det viktig at du ringer først (ditt legesenter dagtid, legevakta ettermiddag/natt/helg) for å avtale time for undersøkelse. Dette for at helsevesenet kan iverksette anbefalte smitteverntiltak før du ankommer.

Hygienetiltak

Vi minner om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner, influensasykdom og mageinfeksjoner på en god måte.

Vaner_som_forebygger_smitte_-plakat_bokmal_853x1200.jpg