Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom".

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriftene.

NB! Det er endringer i regelverket for tilskuddsåret 2022 i forhold til tidligere år. 

Her er hele utlysningen https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/

Man søker om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.
Søknadsfrist: 17. desember 2021