NMSK tilskudd gis til granplanting, ungskogpleie i granfelt og fjerning av bjørkeskjerm i granfelt. Tynning i granbestand som går med underskudd og tynning i granbestand der virkes leveres som energivirke (leveransekontrakt). 

Granbestand som er avvirket før det var hogstmodent får redusert replantingstilskudd. Forutsetter at Harstad kommune får NMSK-midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

SMIL tilskudd gis for å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Dreneringstilskudd gis til drenering/profilering og kanalisering av tidligere grøfta innmarks arealer.

  • Søknad om SMIL-midler og drenering søkes via saksbehandlersystemet Agros. 
  • NMSK-midler søkes via saksbehandlersystemet ØKS (Økonomisystem for Skogordningene)

Ta kontakt med landbruksveileder Per Eldar Karlsen. Tlf. 95279271, for SMIL og NMSK-midler

Ta kontakt med landbruksveileder Ulf Myreng. Tlf. 90586613, for drenering.

Ingen søknadsfrist. Saksbehandles fortløpende så langt midlene rekker.

Forskrifter og regelverk for de ulike ordningene finnes på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet: www.landbruksdirektoratet.no