På våre tilrettelagte tilbud skal det være lett å komme og du skal bli tatt godt imot. Det skal være rom og stor takhøyde for individuelle forskjeller. Vi legger vekt på det sosiale og ivaretakelse av alle som kommer på de enkelte tilbudene.

Harstad kommune har et tett samarbeide med lokale lag og foreninger om aktivitetene i oversikten.
Har du forslag eller ønsker om fritidstilbud så ta gjerne kontakt. Vi tar imot nye ideer til aktiviteter og oppstart av grupper hvis behovet er tilstede.

For informasjon om ledige plasser og påmelding kontakt:

Anne-Grete Roulund
Fritidsleder
Telefon 77 02 62 58/47 27 69 91
E-post: anne.roulund@harstad.kommune.no

Les hele brosjyren i pdf-format her.