Det er besluttet på nasjonalt nivå å tilby årskullene i ungdomsskolen født i 2006 - 2008 en vaksinedose i første omgang. 

  • For dem som er født i 2009, vil kommunen etablere et system slik at de som enda ikke har fylt 12 år innkalles etter hvert som de fyller 12 år. Dette kommer vi tilbake til. 
  • For de som tidligere har gjennomgått covid-19 i alderen 12-15 år anbefales foreløpig ikke vaksinering.

Bakgrunn
Ungdom i denne alderen blir sjelden alvorlig syke av koronasykdom. Noen få barn og unge vil likevel kunne få et alvorlig forløp hvis de får koronasykdom. Med økt smitte i samfunnet kan antallet ungdom med alvorlig forløp øke. Tilbudet om vaksinasjon gjør at den enkelte kan få anledning til å beskytte seg gjennom vaksinasjon. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet. Les mer her om vaksinasjon av unge.

Samtykke
Koronavaksine til barn/ungdom 12-15 år forutsetter samtykke fra begge foresatte dersom begge har foreldreansvar. Det betyr at begge foresatte må være enige for at barnet kan vaksineres, og at det ikke er anledning til å vaksinere dersom det mangler samtykke fra den ene. Ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig. Hvis man som foresatt bestiller time til sitt barn gjennom Helseboka, kan foresatte nummer to også signere  samtykke i Helseboka.

 Man kan også laste ned samtykkeskjema her.

Vaksinering 
Vaksineringen blir i Harstadhallen fra kl.14-20 mandag 20.09 og tirsdag 21.09. Vi anbefaler at foreldrene selv setter sitt barn opp til vaksinering i Helseboka disse to ettermiddagene. Det er også mulig å bestille time via Pandemitelefonen