Ved første tildelingsrunde tidligere i mai, fikk 30 lokale bedrifter - som helt eller delvis har falt utenfor nasjonale kompensasjonsordninger, dekket deler av den økonomiske koronaeffekten.
Harstad kommune har nå fått tildelt nye 5,3 millioner kroner til kompensasjonsordningen for lokale virksomheter som er rammet av korona.
 
- Rammen for tildeling er langt fra dekkende for det samlede tap, men håpet er at vi fanger opp enkelte bedrifter som trenger hjelp til å komme gjennom krisen, sier næringssjef Bjørn Akselsen. Lokale tildelinger tar i betraktning hvorvidt bedriftene allerede har fått kompensasjoner fra nasjonale ordninger.
 
ØNSKER NYE SØKNADER VELKOMMEN
- Søkere som ikke har søkt kompensasjon ved den forrige kommunale tildelingen, kan søke nå, sier Akselsen, og legger til at søkere som ikke fikk tildelt midler ved den første tildelingen (som hadde søknadsfrist i april 2021), overføres automatisk til behandling i ordning 2, og trenger ikke søke.
Kriteriene for å kunne søke ligger på kommunens hjemmeside. Se Ny utlysning: Kommunal kompensasjonsordning 2021...
 
KAN FÅ HJELP
Næringssjef Bjørn Akselsen minner om søknadsfristen for neste tildeling; 30. mai. Søkere må registrere seg digitalt i henhold til veiledningene på kommunens hjemmesider. Trenger bedriftene å supplere veiledningen, er det bare å ta kontakt med næringsavdelingen v/næringsrådgiver Per-Åge Nygård.
 
FORVENTNINGER OM FREMTIDIGE KOMPENSASJONSORDNINGER
Det lanseres fortløpende nye støtte- og kompensasjonsordninger. Disse kanaliseres ofte ut som nasjonale, regionale og lokale ordninger. Noen ordninger håndteres også av det offentlige virkemiddelapparatet. Ordningene er gjerne ulike for de forskjellige næringssektorene.
 
- Nå for tiden er det særlig viktig at bedrifter innenfor reiselivs-, opplevelses- og serveringsnæringene følger med på hvilke muligheter som fremmes. Eksempelvis ligger det nå ute en ordning hos Innovasjon Norge, basert på Stortingets bevilgning av 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Pengene skal brukes til å gjennomføre prosjekter for nødvendig omstilling til gjenåpning etter korona, sier Akselsen.