I det pågående smitteutbruddet i Harstad har flere nærkontakter testet positivt i helgen, og antall smittede i dette utbruddet er nå oppe i 15. Flere av de syke er i aldersmessig risikogruppe. Vi har identifisert en tydelig smittekjede, som vurderes å være importsmitte fra utlandet fra en liten gruppe, som så har spredt seg til lokalbefolkningen. Det er uavklart hvor mange i Harstad som har vært - og er - utsatt for smitte, selv om mange er satt i nærkontakt-karantene. Sannsynligheten er stor for at vi får flere positive prøvesvar i dagene som kommer, og det er sannsynlig at vi har skjult smitte i Harstad.

Risikovurdering og tiltak

Lokal smittevernmyndighet har gjort en risikovurdering av situasjonen, og har kommet til at strategien fremover for å slå ned utbruddet bør fortsatt være TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene). I tillegg anbefales fem lokale smittevernforebyggende tiltak de neste 7 dagene: 

  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, utover hustandsmedlemmer og barnehage- og klassekohorter.
  • Forsterkede tiltak i sykehjem forlenges på nivå 2 (av 3).
  • Hjemmekontor kan vurderes for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken.
  • Holde færre fysiske møter på jobben.
  • Alle i serveringsbransjen anbefales å føre gjestelister manuelt eller digitalt.

I tillegg skal kommuneledelsen ha et digitalt møte med bygg- og anleggsbransjen mandag 2. november kl 1130.

Gult tiltaksnivå

Risikovurderingen og tiltaksvurderingen tilsier at vi fortsatt er på gult tiltaksnivå. Dette viser til trafikklysmodellen som er utarbeidet for skole/barnehage, sykehjem, kollektivtrafikken, én-til-én-virksomheter og idretten, og beskrives i de respektive veilederne. Ved tegn på økende skult smitte, større smitteutbrudd i skole/barnehage, smitteutbrudd i helseinstitusjon, tegn til generelt stigende smitte, vil det bli aktuelt å vurdere å anbefale at Harstad går over i rødt tiltaksnivå. Det anbefales ikke å heve til rødt nivå for disse nå, men heller gjøre målrettede forsterkede tiltak som anbefalt over.

Disse tiltakene er utarbeidet i samråd med FHIs utbruddsgruppe.

---

Annen informasjon:

  • Vi har åpnet pandemitelefonen lørdag og søndag fra kl 1400-1800. Vi ber om at folk vurderer om de kan ringe i løpet av åpningstiden, slik at ikke alle står i telefonkø to minutter før åpningstid. Vi tilpasser testkapasiteten, slik at de aller fleste får testtime så snart det er mulig.
  • 79 person var fredag i karantene. Dette tallet vil endre seg. Noen vil komme til etter hvert som vi får kartlagt bevegelsene til de nye smittede. Andre har vært i ti dagers karantene og har testet negativt – og vil da være ute av karantene.
  • Regjeringen har i dag kommet med nye presiseringer for nærkontakter. Nå innføres det krav til at de som er i karantene - og utvikler symptomer - må isolere seg umiddelbart frem til et eventuelt negativt prøveresultat foreligger. I Harstad har vi anbefalt dette til nærkontakter, men nå er dette offisiell politikk. Karantenetiden på ti dager SKAL dessuten fullføres. Tidligere kunne man teste seg ut av karantenetiden.