Onsdag 26. august var det foretatt 2494 koronatester av folk som er bosatt i Harstad. Dermed passerer vi nå antall tester som tilsvarer ti prosent av byens befolkning. Harstad kommune er nummer sju av 43 kommuner i nord når man ser på kommuner med flest testede blant sine innbyggere.

Harstad kommune har god testkapasitet, og vil kunne innfri helsedirektoratets krav om testing av inntil fem prosent av befolkningen i løpet av en uke.  I dagens situasjon er det tilstrekkelig å ha kapasitet til å kunne teste 1,5 prosent av befolkningen i løpet av én uke, som for Harstads del utgjør 375 personer i uka. Til sammen ble 495 personer testet på Luftveisklinikken i forrige uke.

Vi anser at vi har kontroll på det lokale smitteutbruddet, der seks personer bosatt i Harstad fikk påvist koronasmitte, og 85 nærkontakter måtte i karantene. Vi har enda noen av de smittede i isolasjon, og noen få nærkontakter er enda i karantene.