Det blir et nytt temamøte i forbindelse med kommunedelsplanen for helse og omsorg.
24. november kl 1800 - 1930 er tema inkluderende og fremtidsrettede boligformer som forebygger ensomhet og utenforskap. Dette kan være eksempelvis for mennesker som i dag sliter med å komme inn på boligmarkedet, effektive og gode boligformer for eldre som gir god tilgang på tjenester og sosialt samvær, eller for funksjonshemmede som vil eie sin egen bolig.
Torsdag 24. november kl 1800 arrangerer Harstad kommune temamøte om slike boligformer, i forbindelse med kommunedelsplanen for helse og omsorg.
Møtet blir avholdt i rådhusets kantine, og er åpen for alle som ønsker.
Kommunedelsplanen for helse og omsorg tar for seg utfordringer og muligheter innen fremtidens helse- og omsorgstjenester i Harstad.
Det blir en innledninger om situasjonen og utfordringer, og betydningen av gode boliger. Det blir deretter gruppearbeider og diskusjoner. Møtet er ferdig cirka kl 1930.