TEAM 8

Kontaktlærere:

8A: Anne Restad, Oskar Alvereng

8B: Caroline Reinland, Stig Harald Holte

8C: Katarina Bergvoll, Tøger Ornum

8D: Line Grube, Børge Tollefsen

Mathis Meløy, faglærer

Gunnar Spaun - faglærer

Ann-Merethe Ursin, spesialpedagog

Kathrine Stensvik, spesialpedagog

Charlotte Fallmyr Schytte, miljøterapeut

Gunn Kari Waage, fagarbeider

Iselin Skogan Konst, fagarbeider

Motaz G. Ibrahim – assistent

TEAM 9

Kontaktlærere:

9A: Eirin Olsen, Matthias Hannisdal

9B: Ingvild P. Nordheim, Bjørge Eilertsen

9C: Elin Hansen Vik

9D: Siri Døsen, Simon Berg Isaksen

9E: Lene Nordahl, Yngve Elverhøi

Solveig Boland - faglærer

Marie Hanssen - faglærer

Norun Fagerheim - faglærer

Janne Vigstad – faglærer

Laila Andersen- innføringsklassen

Amar Jomah – assistent

TEAM 10

Kontaktlærere:
10A: Astrid BM Løkholm, Karl-Martin Sørvoll

10B: Inger Vedø, Magnus D. Kjelseth

10C: Marte H. Knutsen, Erling Paulsen Utvåg

10D: Danijela Haldorsen, Roald Amundsen

Dag Ivar Berg-faglærer

Øystein Iversen – faglærer

Christin Nyvoll - faglærer

Julie Thomassen, miljøterapeut

Jan Petter Eliassen, miljøterapeut