Vi har nå tatt i bruk Spikewax fra Moderna som vaksine mot covid-19, både for dose en og dose to. Slik vil det også bli fremover.
 
Comirnaty fra Pfizer og Spikevax er svært like vaksiner basert på samme teknologi. Begge er mRNA-vaksine, og er like effektive, også mot Delta-varianten. Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine.
 
Resterende Pfizer-vaksine vi har er satt av til vaksinering av 16-17- åringer. Vi tar sikte på å starte vaksinering av disse så snart som mulig. I løpet av de to førstkommende ukene vil de kunne få første dose. Vi kommer med mer informasjon om hvordan man melder seg for vaksinering.