Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Søknad om startlån skal sendes kommunen

Fra 01.01.20. er det kun digitalt skjema på www.husbanken.no som gjelder hvis du vil ha søknaden om startlån og/eller tilskudd behandlet.

Før du bestemmer deg for å søke lån og tilskudd anbefaler vi at du beregner ditt budsjett og setter deg inn i en del forhold som gjelder det å ha et boliglån.Les mer her

Lurer du på du kan få startlån til? Sjekk Husbankens sider. Der kan du også se om du kvalifiserer til lån

Her finner du søknadsskjemaet.