- Kommunen vil gjennomgå politiets begrunnelse for henleggelsen så snart vi får den i hende. Hvorvidt henleggelsen vil bli påklaget til statsadvokaten er for tidlig å uttale seg om på nåværende tidspunkt, sier kommuneadvokat i Harstad, Kristian Fredheim.

Bakgrunn for saken:

Bakgrunnen for anmeldelsen er et omfattende og alvorlig smitteutbrudd av Covid-19 i Harstad og omegn etter at serveringsstedet «Verftet» i Harstad arrangerte en musikkbingo tirsdag den 29. desember 2020. Det er sterk mistanke at minst 18 personer ble smittet under arrangementet. Totalt ble 57 personer bekreftet smittet med Covid-19 og 312 personer ble definert som nærkontakter som følge av smitten på arrangementet.

Les mer her: Harstad kommune har levert anmeldelse etter...