Målet har vært at elevene skal kunne gjøre sitt beste for at de selv og andre ikke skal bli skadet i trafikken.

For å klare det må de vise hensyn, være forsiktig og oppmerksom. I tillegg må de vise at de har kunnskap om trafikkregler for fotgjengere og syklister.

De har avlagt teoriprøve og i dag har de gjennomført praktisk sykkel-prøve og vært innom sykkelkontroll av blant annet påbudt utstyr.

«Sørvik trafikkskole» ved Sissel, Trude og Kenneth, gratulerer og ønsker lykke til i trafikken når de voksne hjemme har gitt klarsignal for det.