Hit vil flere hjelpemiddelfirmaer komme for å vise, samt gjøre det mulig å prøve ut syklene som kan søkes om via hjelpemiddelsentralen. 

Det vil bli vist trehjulssykler med og uten elektisk hjelpemotor, tandemsykler, sykkelfront med elektrisk hjelpemotor som kan monteres på vanlig rullestol og lignende.