Foreldrerådet:

Alle foreldre med barn i skolen, er medlemmer av foreldrerådet ved skolen. De velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes stemmen overfor skolen og blant annet skal sikre en reell medvirkning fra foreldre, samt medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU har en representant fra hvert klassetrinn, og en valgt leder, nestleder og kasserer.

FAU:

 • ​Anette Sofie Falch
 • Miroslava Hansen
 • Rolf Arne Iversen
 • ​Eli Lorentzen
 • Beate Ellefsen Monsen
 • Martin Mortensen
 • Silje Nakken
 • Katie Payne
 • Elin Kristin Sylte
 • Annette Strand Tøllefsen
 • Margrethe Tresselt (leder)

 

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ. Her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 • ​Magne Johansen (rektor)
 • Marie Nordvik (politisk repr.)
 • Silje Nakken (FAU)
 • Elin Sylte (FAU)
 • Lars Stokke Myhre (elevrådet)
 • Lars Medby Stavrum (elevrådet)
 • Anita Knoph Myre (elevrådslærer)
 • Maya Trønnes (pedagog)
 • Anne-Britt Axelsen (øvrige ansatte) 

 

Elevrådet:

Alle skoler skal ha elevråd, og det er deres oppgave å representere elevene overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. På ungdomstrinnet skal alle tre trinnene være representert i elevrådet.

 • ​Anita Kristin Knoph Myre, Elevrådskontakt
 • Vilje Lindahl 8A
 • William Lärkerud 8B
 • Oliver Grønvold Olsen 8C
 • Olivia G. Myrvang 9A
 • Lorenzo Silester-Nordby 9B
 • Lars Stokke Myhre 9 C
 • Ingeborg Olsen 9D
 • Jakob Lauritsen 10A
 • Sofie Fagerheim 10B
 • Lars Medby Stavrum 10C
 • Thale Falch 10 D
 • For mer informasjon om disse organene kan du lese videre på Lovdatas side med Opplæringsloven og Foreldreutvalget for grunnopplæringen.