Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Fra foreldrerådet velges det et arbeidsutvalg (FAU)  som har en representant fra hvert klassetrinn. Blant disse velges en  leder, nestleder og sekretær. Leder og nestleder av FAU er også medlemmer av skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Leder av FAU er også foreldrenes representant i det kommunale arbeidsutvalget HKFAU.

På Medkila skole har foreldrerådet vært aktivt siden oppstart av skolen i 1996. Skolens flotte uteområde er et synlig bevis på dette.

Samarbeidsutvalget (SU) ved Medkila skole
Navn Rolle
  Representerer foreldre
  Representerer foreldre
  Representerer lærerne
  Representerer lærerne
  Representerer andre ansatte
  Rektor
  Representerer kommunen
  Representerer elevrådet
  Representerer elevrådet

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  ved Medkila skole

Navn Rolle
Kjell Søreide Leder - Medlem (5B)
Carl-Henrik Siebke  Medlem (1.trinn)
Bjørn Even Johansen Schulz Medlem (2A)
Helene Engebø Medlem  (2B)
Elisabeth Bartholdsen Medlem (3.trinn)
Ivan Micheeff Medlem (4A)
Mona Charlotte Jakobsen Medlem (4B)
Lisbeth Longva Medlem (5A)
Einar B. Karlsen Medlem (6A)
Mads Karlsen Medlem (6B)
Terje Andreassen Medlem (7.trinn)