Forside strategi for oppvekstEtter vedtak i Kommunestyret 19.11.2009 og i Utvalg for oppvekst 09.12.2009 ble det nedsatt 2 sammensatte grupper for utarbeiding av Strategiplan for skole og Strategisk plan for tverrfaglig forpliktende forebyggende arbeid (inkl. ungdomsrettet).

Mandatet til strategiplanen er gitt i Kommuneplan for Harstad 2009 – 2025. Planen tar videre utgangspunkt i Harstad kommunes vedtatte virksomhetsplan for 2010 – 2013.

Last ned hele strategien som PDF