Det går an å oppfordre elevene til å ta med/bli med foresatte dit for å rydde.

Kommunen henter søppelsekkene.

Trykk her for mer info om marin forsøpling.