Det arrangeres hvert år strandryddingskampanjer over hele landet, med Hold Norge Rent i spissen. I 2018 samarbeidet Harstad kommune med HRS og Sør-Troms og Ofoten regionråd for å organisere en stor regional aksjon. Det ble til sammen samlet inn hele 65 tonn avfall i regionen!

Harstad kommune skal samarbeide med HRS og regionrådet også i 2019, og vi håper på en enda bedre oppslutning enn i fjor. Aksjonen starter i uke 18, og de fleste velger å rydde strender i mai, men det er fullt mulig å rydde på andre tidspunkt på året også. Alle kan være med å rydde strender, men det er svært viktig at aksjonen registreres på ryddeportalen.no – ellers blir ikke avfallet hentet. Du kan også melde fra til kommunen/HRS, så registrer vi aksjonen for deg. 

I år er det ekstra fokus på strandryddeprosjekter på utilgjengelige steder. Derfor jobber også kommunen og HRS med å skaffe seg gode samarbeidspartnere i regionen som kan bistå i dugnaden.

Har du observert avfall i fjæra her i Harstad? Vet du om noen strender som trenger å ryddes? Har du lyst til å bidra i årets ryddeaksjon? Registrer forsøplede strender og egne ryddeaksjoner i ryddeportalen.no eller ta kontakt med kommunens miljørådgiver Tyra Meininger Saudland. 

Telefon: 481 37 495

E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no

Facebook: www.facebook.com/gronnharstad/

 

Strandridder 2019

Også i år vil lag og foreninger i hver kommune kunne delta i trekningen om å bli kåret til årets Strandridder i sin kommune. For å være med i konkurransen, må laget/foreningen registrere seg med navn når de oppretter ryddeaksjonen i ryddeportalen.no, samt en kontaktperson. Deretter rydder man og holder HRS oppdatert på når ryddingen er over.

I 2019 blir det også en fotokonkurranse hvor alle som sender inn bilder fra ryddeaksjonen sin, er med i en trekning om 1.000 kr.

 

Slik går du fram for å delta på strandrydding

1. Registrer området du ønsker å rydde på ryddeportalen.no

2. Hent ryddeutstyr (søppelsekker og -poser, hansker, ryddeveileder) hos kommunen eller et av de andre utleveringsstedene (se kart på ryddeportalen.no)

3. Få med deg venner, familie, arbeidsplassen, vel-foreningen – gjør ryddedugnaden til en sosial greie. Ta gjerne med mat og drikke og slapp av i fjæra når man er ferdig med ryddingen. Ta bilder av aksjonen din og send til HRS og Harstad kommune – da er du med i trekningen av 1000 kr i fotokonkurransen!

4. Plasser avfallet ved kjørbar vei (det må være kjørbar vei for HRS sine tunge renovasjonsbiler. Det betyr at avfallet ikke kan plasseres på steder hvor for eksempel veien går under en så lav bro at renovasjonsbilene ikke får plass, eller ved gjørmete veier hvor de kan gjøre seg fast. Hvis du er usikker, ta kontakt med HRS).

5. Start en ny ryddeaksjon eller gi deg selv en real klapp på skulderen fordi du har vært til å bidra til å ta vare på lokalmiljøet vårt. Du har sørget for at vi får mindre forsøpling i naturen og at naturen er tryggere for både fisk, dyr og fugler.

 

Takk for at du bidrar til strandrydding!