Næringsrådgiver Per-Åge Nygård i Harstad kommune er svært fornøyd etter folkemøtene som har vært om øyrikets fremtidige muligheter. Målet er å øke antall arbeidsplasser samt legge til rette for ny næring på øyene nord i Harstad kommune; i det som var Bjarkøy kommune.

Mulighetsstudiet

Nesten 70 personer var på plass i forsamlingshuset Trudvang på Bjarkøy i slutten av januar. I februar var det to møter til; på Sandsøy og Bjarkøy, der det møtte mellom 30 og 40 på hvert møte. Bakgrunnen er at kommunen nå gjennomfører en mulighetsstudie som en del av det kommende næringsplanarbeidet, som skal være ferdig i løpet av året.

Historisk

- Trudvang var i sin tid møteplass i forbindelse med næringsplanarbeidet i gamle Bjarkøy kommune, og det var ekstra artig å samle såpass mange på samme plass for å diskutere mulighetsbildet for øyriket, sier Nygård. På Sandsøy bler møtet gjennomført på grendehuset, på Grytøya var grendehuset på Lundenes vertskap for møtet. 

Konstruktivt

- Det har vært veldig gode og konstruktive møter med stort engasjement, sier ordfører Marianne Bremnes, som også deltok på møtene.

- Dette kan vi få mye ut av, og  jeg gleder meg til å se på innspillene som kom under møtene. Jeg er sikker på at det er mange nye ideer som vi må se mer detaljert på.

Viktig for regionen

Også næringssjef Bjørn Akselsen var fornøyd.

- Det har vært et fantastisk godt oppmøte, både fra innbyggere, feriehuseiere. Dette blir nyttige innspill til vårt videre arbeid med næringsutvikling i regionen, sier Akselsen og legger til:

- Øyriket er særdeles viktig for harstadregionens posisjon i viktige nasjonale næringer, særlig innen havbruk og reiseliv. Innenfor disse vil det skje mye i årene som kommer.

Flere bilder finner dere her: https://www.flickr.com/photos/harstadkommune/albums/72157689837854072