Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt er en oppdragstaker, vanligvis uten profesjonell bakgrunn som er lønnet av kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal støttekontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfylt fritid. Et overordnet mål med støttekontaktarbeidet er å øke brukerens selvfølelse og mestringsopplevelse.

Hvordan søke om støttekontakt?

Voksne over 18 år som har behov for støttekontakt søker på eget skjema ”Søknad om helse- og omsorgstjenester” som sendes til Harstad kommune, Postmottaket, 9479 Harstad. Søknaden behandles av tildelingsenheten i kommunen. Foresatte med barn under 18 år som har behov for støttekontakt skriver en generell søknad som sendes til Barne- og ungdomstjenesten Harstad kommune, Postmottaket, 9479 Harstad.

Forespørsel vedrørende behandling av søknaden kan gjøres på tlf. 77 02 60 00

Hvordan gis støttekontakttilbud?

I Harstad kommune gis de fleste støttekontakttilbud som individuelt tilbud gjennom enkeltvedtak forankret i Lov om sosiale tjenester § 4-2 c eller Lov om barneverntjenester § 4.4-2.ledd.

Støttekontakttjenesten kan organiseres som enkelttilbud, gruppetilbud, gjennom fritid med bistand www.fritidmedbistand.no eller treningskontakt http://www.treningskontakt.no

I Harstad kommune finnes tilrettlagte fritidstilbud. Les mer på våre sider om tilrettelagte fritidstilbud eller besøk Idrettsrådets internettsider for å lese mer. Alle som har støttekontakt kan søke om ledsagerbevis.

Hvem kan jeg ta kontakt med?

Kontaktpersoner som jobber med tilrettelegging av støttekontakttjenester i Harstad kommune: Barne og ungdomstjenesten v/ Ann-Kristin Frantzen tlf 77 02 62 18 eller seksjon forebyggende Bente Ballari tlf 77 02 62 07.

Omsorg Stangnes Psykiatritjenesten v/Anna Karin Øvervatn

Omsorg Sør v/ Irene Utmo tlf 77 02 72 21

Omsorg Nord v/ Sylvi Slettbakk tlf 77 02 76 00

Omsorg Sentrum tlf 77 02 74 00

Skjema