I forbindelse med etablering av den nye kunstisbanen i Generalhagen så vil nedre del av Verftsgata stenges for gjennomkjøring fra og med fredag og noen dager.
 
Det skal først tines og så graves en ny kabelgrøft for strømtilførsel til Generalhagen i forbindelse med isbane og senere oppgradering av parken.
 
Dette er mindre arbeider ,og det vil bli ferdigstilt i løpet av neste uke. Det er allerede lagt trekkerør under Storgata og deler av strekket i forbindelse med vann- og avløpsprosjektet i høst. Private parkeringsplasser blir ikke berørt.