Omkjøring sentrum-HK.jpg
Slik blir omkjøringen en periode.

Etter innspill fra forretningsdrivere og gårdeiere i sentrum har vi omprioritert arbeidene med nytt vann- og avløpssystem gjennom Generalhagen. Vi starter gravingen i Storgata allerede tirsdag, og vi planlegger å være ferdig med den delen av arbeidet i løpet av tre uker, hvis ikke noe uforutsett skulle dukke opp. Etter det vil Storgata åpnes igjen for vanlig trafikk. Dermed håper vi å unngå å forstyrre julehandelen i sentrum mer enn nødvending. Opprinnelig skulle entreprenøren starte nederst i Verftsgata og så jobbe seg oppover gjennom Storgata og videre gjennom Generalhagen og opp til Hans Egedes gate. Da hadde gravingen i Storgata kommet tettere opp mot jul. Nå er dette endret.

Arbeidene i Storgata betyr at det blir omkjøring slik vedlagte kartet viser. Vi oppfordrer alle som skal gjennom sentrum å bruke tunnelen. Det er fortsatt mulig å bruke Storgata helt ned til området som er stengt. Vi beholder så mange parkeringsplasser som mulig, og vi vil legge til rette for varelevering og vedlikehold. Vi minner også om at det er gratis parkering etter kl 1600 og hele lørdagen på rådhustomta.

Vi skjønner at dette medfører stor ulempe for mange, og vil strekke oss langt for å begrense tiden Storgata er stengt.

Se også kommunens nettside for mer info: https://www.harstad.kommune.no/nytt-vann-og-avloepsprosjekt-vil-prege-deler-av-sentrum.6340410-175063.html