I forbindelse med utskifting av kommunalt vann og avløp i Steinveien (blå strek på kartutsnitt) så blir veien stengt fra mandags morgen 13.juni og ut uken.

Steinveien stenges.jpg
Dette betyr at trafikk sør for streken ikke kan benytte Skaunveien ned mot rundkjøringen, men må bruke Skorsteinen i dette tidsrommet.
Vi beklager ulempene dette medfører.

Husk også at Steinveien er stengt litt lenger nord, også der for utskifting av vann og avløp og etablering av nytt fortau. 

Steinveien stenges 2 (Medium).png