Harstad skole omkjoring.jpg

I forbindelse med byggingen av nye Harstad skole stenges Skolegata for all trafikk i en periode. Men det finnes omkjøringsalternativer.

Arbeidene har blitt mere omfattende enn først antatt og det har blitt noen endringer.
Dette medfører at begge kjørefeltene forbi gravestedet stenges fra onsdag 27. september klokken 09:00.
Man må påregne at arbeidene kan ta noe mere tid enn først beregnet.

Omkjøring :

  • Trafikk ut av byen skiltes med omkjøring via Samasjøen.
  • Trafikk inn til byen skiltes med omkjøring via Åsveien.

OBS: Bussrutene nord for sentrum legger rutene sine via Samasjøen både inn og ut av byen.

Det er i hovedsak oppgradering av vann og avløp og skifte av kummer og rør i forbindelse med nye Harstad skole som er årsaken til gravearbeidene.