Det er ordnet slik at beboerne kommer til sin bolig. Bakgrunnen for stengingen er at det graves dypt og i det meste av veiens bredde, så man gjør dette for å ivareta sikkerheten til de gående.

Rosa stiplete linjer er ny rute for gående så lenge arbeidene pågår.

haalogalandsgate.png

Du kan lese mer om prosjektet her