Dette skyldes utskifting av vann og avløp i gata. Omkjøring via Ringgata og Eineberggata er skiltet. Bilister oppfordres til å velge alternative veier når de skal til for eksempel Folkeparken, UNN og Heggen VGS.

Øvrig informasjon om prosjektet:

Torsdag og fredag denne uka asfalteres St.olavsgate fra Skarveien og til Eineberggata. Trafikkanter må påregne ventetid disse dagene. Gata åpnes helt på fredag og kan trafikkeres som normalt etter dette