Som en del av Harstadpakken skal Harstad kommune bygge ti busstopp langs kommunale veier. 4 av disse skal bygges i Harstadbotn, i knutepunktet mellom Borgveien, Seljestadveien og St.Olavs gate. Arbeidene er planlagt å vare i 4 uker fram i tid. Rutebusser og øvrige kjørende blir fra torsdag morgen 20.juni ledet begge veier gjennom sørligste del av St. Olavs gate og Bjørk Allé, slik det fremgår av vedlagt kartskisse.

Følg skiltingen

Det henstilles til alle trafikantgrupper om hensynsfull og oppmerksom ferdsel langs den midlertidige kjøretraséen, og særlig rundt og forbi byggeplassen. 

Endringer i bussruter

Buss seljestad

Fra og med torsdag 20.06. kl. 07.00 vil det også skje endringer for bussene.

Ny rute vil bli Seljestadveien – Bjørk Alle – St. Olavs gate – Seljestadveien. (Bussene kjører omkjøringstrasé i begge retninger)

Holdeplassene «Seljestad skole» i begge retninger flyttes nederst i Bjørk Alle.  Holdeplass «Nerbotnveien» vil ikke bli betjent.

Seks andre busskur

De øvrige seks busstoppene blir bygget i Meisestubben på Bergseng, Dalsletta ved studentboligene, Mølnholtet ovenfor tidligere Statoillbygget (1 stk),  Mølnholtet nedenfor gamle Skeidar (2 stk) samt i Seljestadveien v/Bårnakkveien. De fleste av disse blir utstyrt med Harstadpakke-leskur og sanntid.

Alle ti busstopp skal være ferdig bygget i løpet av høsten.