Harstad kommune har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, samt barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Harstad har i dag cirka 50 barn i barnehagene, både kommunale og private. 

Med bakgrunn i den situasjonen vi står i - og den beredskapen som vi må besørge å ha fremover, må vi til enhver tid vurdere hvor mange barnehager som trenger å holde åpent. Vurderinger i forhold til hvilke barnehager som skal holde åpent er gjort med bakgrunn i følgende kriterier og i dialog med den enkelte enhetsleder:

 • Fysiske fasiliteter
 • Evt barn med særlige behov
 • Antall barn

Vi vil ha tett dialog med foresatte som må flytte barn fra en barnehage til en annen – med dog innen for egen enhet. Kjente ansatte skal følge med barn fra en barnehage til en annen. Det vil være stedlig ledelse på plass som vil fortsatt sikre god og sikker drift innenfor de retningelinjer kommunen har. 

Kommunen har besluttet å stenge ned driften i følgende barnehager fra  19.03.2020:

Nordhusan med barnehagene

 • Bergseng
 • Ervik
 • Hagebyen

Heggen med barnehagene

 • Sletta
 • Gullhaugen

Sørhusan med barnehagene

 • Breivik
 • Medkila
 • Sørvik
 • Gausvik

De barnehagene som foreløpig holder åpent fra og med 19.03.2020 er:

Nordhusan med barnehagene

 • Barnely
 • Froskedammen

Heggen med barnehagene

 • Blåbærdalen
 • Utsikten

Sørhusan med barnehagene

 • Fauskevåg
 • Høgholtet

Byggeklossen

Finnvika